ସମ୍ବାଦ

 • ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ପୋଷା ଖାଦ୍ୟର ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ |

  1998 ମସିହାରୁ ଚାଇନାରେ ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଲ୍ୟୁସିୟାନ୍ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍, ପେସାଦାର ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ କାରଖାନା |ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାଇନାରେ ଉଚ୍ଚ ସତେଜ ମାଂସ ଯୋଗାଇବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ସର୍ବାଧିକ fr ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ପିଲାଦିନେ ଛୋଟ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଚୟ |

  ଛୋଟ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବହୁତ ବିଶେଷ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି!ଛୋଟ କୁକୁର ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି |ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି - ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତି |ଛୋଟ କୁକୁରମାନେ ଅଧିକ ଭେଟିଛନ୍ତି ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ knowledge ାନ |

  ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ knowledge ାନ |

  ଆଜିକାଲି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ସାଥୀ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ନର୍ସିଂହୋମରୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି |ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପାରିବାରିକ ମେମ୍ବେ ହୁଅନ୍ତି ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • 6 ଟି ନୂତନ କୁକୁର ଖାଦ୍ୟ, ଦୟାକରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପେଟଫୁଡ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ |

  ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପୋଷା ଏକ୍ସପୋକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏଡମନ୍ଟନ୍, କାନାଡା-ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପେଟଫୁଡ୍ସ, Inc. ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଟିନ୍ ବିସ୍କୁଟଗୁଡିକ unde ବିକ୍ରି ହୁଏ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • 8 ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ୱାଲମାର୍ଟର ବିଲେଇ ଖାଦ୍ୟ ସଲମାନେଲା ବିପଦ କାରଣରୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି |

  ଉତ୍ପାଦକ ଜେଏମ ସ୍ମକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ug ଷଧ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ issued ାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଠଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ୱାଲ ମାର୍ଟର ମିଆମିଆଓ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଲେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଲମାନେଲା ଦ୍ amin ାରା ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଇପାରେ।ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ 30-ପାଉଣ୍ଡ ମେଓ ମିକ୍ସ ଅରିଜିନାଲ ଚଏସ୍ ଶୁଖିଲା ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବାଦ |

  2021 ର 3 ରେ, ଆମ କମ୍ପାନୀର ବ foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ପରିଚାଳକ ଜର୍ମାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଜର୍ମାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପୋଷା ଦୋକାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ |ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୋକାନ ବଜାରରେ, ଆମର ଲୋଭନୀୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପୋଷା ସ୍ନାକ୍ସ ଅଛି |ବିଲେଇ ସ୍ନାକ୍ସ ଏବଂ କୁକୁର ସ୍ନାକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • 28 ତମ ଶାନ୍ଦୋଙ୍ଗ ପଶୁପାଳନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଲୋସେସିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ସଫଳତା ଲାଭ କଲା |

  ନଭେମ୍ବର 2, 2013 ରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଚାଇନାର ଗୋଟିଏ ସହର ଏବଂ ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ଜଡିତ ଶାନ୍ଦୋଙ୍ଗ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ସଂଘ ଦ୍ hosted ାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଜିନ୍ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଶାନ୍ଦଙ୍ଗ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 28 ତମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ..
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଲୋସେସିଆନ୍ “2014 ଚାଇନା ମାଂସ ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦ୍ୟୋଗ” ଜିତିଲା |

  ଜୁନ୍ 14, 2014 ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗ୍ରୁପ୍ ମେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଚାଇନା ମେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ “2014 ୱାର୍ଲ୍ଡ ମେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ 20 ୱାର୍ଲ୍ଡ ମେଟ୍ କଂଗ୍ରେସ” ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଡୋଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା |ଜୁନ୍ 14 ରେ ବେଜିଂରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, 32 ଟି ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧୀ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଲୋଭନୀୟ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଶରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା |

  ଲୋଭନୀୟ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଶରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା |

  ଚାଇନା ଶ iqu ଳୀ ଅବକାଶ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା “ଲ୍ୟୁସିଭ୍ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ” ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଶଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା |ଏହି ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ଭାବନ କ୍ଷମତା, ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ “ଲ୍ୟୁସିୟାନ୍ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ” ର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କଲା |
  ଅଧିକ ପଢ
 • Luscious Share ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |

  Luscious Share ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |

  ଏକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବ ବୃହତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାହକ ସମ୍ବଳ, ରାଜଧାନୀ ବଜାରରେ ପ୍ରଥମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଚାଇନାର ସର୍ବବୃହତ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ ଆର ଆଣ୍ଡ ଡି ସେଣ୍ଟର, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଲୁସିୟାନ୍ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି | ଶିଳ୍ପକମ୍ପାନୀର ପୁଞ୍ଜି ପରେ o ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଭୋକେସନାଲ୍ ପଶୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କଲେଜ |

  ଏପ୍ରିଲ୍ 15, 2014 ରେ 14:30 ରେ, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଭୋକେସନାଲ୍ ପଶୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେଙ୍ଗ୍ ଲିସେନ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଲ୍ୟୁସିୟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଲ୍ୟୁସିୟାନ୍ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ କୋ’ର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଡୋଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। , ଲିମିଟେଡ୍ com ର ନୀତି ସହିତ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଲୋଭନୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାନିଂ କର୍ମଶାଳା କେନଡ୍ ମାଂସର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭରିବା ମେସିନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ |

  ଉତ୍ପାଦ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା, ନୂତନ ବଜାର ଖୋଲିବା, ନୂତନ ମାଂସ ଟିନ୍ପ୍ଲେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୁସୁଆସ୍ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀ କେନଡ୍ ମାଂସ କାରଖାନା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫିଲିଂ ମେସିନ୍ କ୍ୟାନିଂ ଉପକରଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲା, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 18, 2014 ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଫିଲିଂ ମେସିନର ପରିଚୟ ଉପକରଣ ଇନଷ୍ଟ ...
  ଅଧିକ ପଢ
12ପରବର୍ତ୍ତୀ>>> ପୃଷ୍ଠା 1/2